Envytech utökar sin flotta med SAFF-anläggningar för behandling av PFAS-förorenade vatten

Friday – and what better day to present our newest, soon to arrive #SAFF systems for treatment of ANY #PFAS contaminated waters It’s a mighty view, our Surface Active Foam Fractionation plants from OPEC Systems – Environmental Engineering Solutions, all lined up as they were about to set sail for Sweden. Estimated time of arrival is by the end of Läs mer

Envytech får utökat uppdrag att rena vatten vid Skanskas arbeten i Barkarby, Stockholm

Stor dag! Envytech etablerar och utökar till 2 riktigt häftiga anläggningar för Skanska i Barkarby. Envytech har under 3 års tid renat vatten förorenat med metaller, PFAS och suspenderat material, vid Skanskas arbeten i Barkarby. Nu är den aktuella etappen slut, men samtidigt startar man upp två nya. En i söder och en norr. Den Läs mer

Envytech vinner vattenreningsuppdrag för renovering av Tingstadstunneln i Göteborg

Glada nyheter: Envytech tilldelas uppdraget för vattenrening vid planerad renovering av Tingstadstunneln. Ja, det här uppdraget kände vi stor prestige inför. Anrika Tingstadstunneln i Göteborg ska renoveras av Trafikverket och Peab genom bland annat omfattande vattenbilningsarbeten, en aktivitet som kommer producera kraftigt partikelbelastat vatten. Flödena som skall hanteras omfattar 40-60 m3/h, och kraven på partiklar Läs mer