EnvyTech Solutions AB

Att skräddarsy helhetslösningar för behandling av förorenad mark är vår specialitet. Men vi hjälper även till med rådgivning, stöd och utförande för alla enskilda delar; från åtgärdsutredningar och behandlingstekniker till masshantering, avsättningsmöjligheter och logistikoptimering.

Om oss

EnvyTech Solutions AB startades i november 2016, med syftet att skapa ett företag med snabb och kunnig organisation och hög serviceanda. EnvyTech har kontor i både Stockholm, Göteborg och Malmö, men arbetar med projekt över hela Sverige. Vi erbjuder tjänster och tekniker för samtliga problemställningar gällande förorenad mark och grundvatten. Med lång erfarenhet och spetskompetens inom alla moment kan du som kund känna dig säker på att du erbjuds de bästa och mest lämpade lösningarna för just dina utmaningar.


Vårt team

Helena Hinrichsen

Projektchef

Helena har lång erfarenhet av projektering och projektledning av saneringsentreprenader och besitter spetskompetens inom behandlingstekniker för jord och grundvatten. Helena har också lång erfarenhet av att arbeta med helhetsåtaganden av saneringsprojekt, där samtliga uppgifter från anmälan och myndighetskontakter till projektering, projektledning, uppföljning och slutrapportering ingår.

+46 (0)704 08 24 80

helena.hinrichsen@envytech.se

Erik Björklund

Specialist logistik & masshantering

Erik har lång erfarenhet av att projektera och leda saneringsentreprenader samt optimering för behandling av förorenade massor och bygg-och rivningsavfall samt avsättning/trading av massor. Erik har har god kännedom om marknaden och möjligheterna denna erbjuder, då han arbetat med avsättningar av förorenade massor och bygg och rivningsavfall i hela Sverige.

+46 (0)704 25 49 37

erik.bjorklund@envytech.se

Victor Steffansson

Projktledare

Victor har över 5 års erfarenhet av att arbeta med projektering och projektledning av saneringsentreprenader och miljöundersökningar och har även arbetat som miljökonsult samt miljöprovtagare i fält. Victor är certifierad provtagare för jord, grundvatten och BAS-P/U. Victor har specialiserat sig på sanerings- och provtagningsförfaranden av f.d. industritomter som ska exploateras.

+46 (0)704 02 81 10

victor.steffansson@envytech.se

Erik Löfgren

Projektledare

Erik har lång erfarenhet av projektering och projektledning av saneringsentreprenader och besitter spetskompetens inom behandlingstekniker för jord och grundvatten. Erik har också lång erfarenhet av att arbeta med helhetsåtaganden av saneringsprojekt, där samtliga uppgifter från anmälan och myndighetskontakter till projektering, projektledning, uppföljning och slutrapportering ingår.

+46 (0)704 08 24 38

erik.lofgren@envytech.se

Say Svanström

Projektledare

Say har över 5 års erfarenhet av att arbeta med projektering och projektledning av rivning-och saneringsentreprenader samt miljöundersökningar och har spetskompetens inom in-situ sanering. Hon har erfarenhet av att jobba i fält som miljökonsult och certifierad miljöprovtagare. Say är utbildad BAS- P/U samt är certifierad provtagare för både jord och grundvatten. Say har specialiserat sig på kalkylering samt sanering- och provtagningsförfaranden av in-situ projekt.

+46 (0)704 05 16 79

say.svanstrom@envytech.se

Pär Lindahl

Platschef | Miljöprovtagare

Pär har över 20 års erfarenhet som platschef för omfattande rivnings- och saneringsentreprenader. Han har arbetat som miljöprovtagare i fält och är certifierad provtagare för jord och grundvatten. Pär är driven och van att styra stora schakter samt planera dessa utifrån de krav som finns gällande provtagning, materialhantering och effektivitet. Pär har även lång erfarenhet av att installera och sköta mobila vattenreningsanläggningar.

+46 (0)704 04 47 76

par.lindahl@envytech.se

Nicklas Svensson

Platschef | Miljöprovtagare

Nicklas har över 5 års erfarenhet som platschef för omfattande rivnings- och saneringsentreprenader. Han har arbetat som miljöprovtagare i fält och är certifierad provtagare för jord och grundvatten. Han har dessutom arbetat som borrvagnsförare och utfört flertalet markmiljöundersökningar, grundvattenrörinstallationer samt injekteringsarbeten för tillsats av behandlingsmedel vid behandling in-situ (på plats). Nicklas har lång erfarenhet av installations- och servicearbeten av vattenreningar.

+46 (0)704 01 18 64

nicklas.svensson@envytech.se

Dan Müntzing

Servicetekniker / vattenrening

Dan har flerårig erfarenhet inom byggbranschen och är driven och lösningsorienterad. Dan möter du i fält vid etablering, drift och underhåll av våra vattenreningsanläggningar.

+46 (0)704 03 65 37

muntzing@envytech.se