Envytech får utökat uppdrag att rena vatten vid Skanskas arbeten i Barkarby, Stockholm

Stor dag! Envytech etablerar och utökar till 2 riktigt häftiga anläggningar för Skanska i Barkarby. Envytech har under 3 års tid renat vatten förorenat med metaller, PFAS och suspenderat material, vid Skanskas arbeten i Barkarby. Nu är den aktuella etappen slut, men samtidigt startar man upp två nya. En i söder och en norr. Den Läs mer

Envytech vinner vattenreningsuppdrag för renovering av Tingstadstunneln i Göteborg

Glada nyheter: Envytech tilldelas uppdraget för vattenrening vid planerad renovering av Tingstadstunneln. Ja, det här uppdraget kände vi stor prestige inför. Anrika Tingstadstunneln i Göteborg ska renoveras av Trafikverket och Peab genom bland annat omfattande vattenbilningsarbeten, en aktivitet som kommer producera kraftigt partikelbelastat vatten. Flödena som skall hanteras omfattar 40-60 m3/h, och kraven på partiklar Läs mer