Vattenreningsuppdraget för Serneke och Karlatornet i Göteborg fortsätter

Spana in filmen: Romantik, estitik och spänning i Karlatornet, en ”Envytech-lina” av rang 🌊👌 Envytech har under snart 2 års tid renat läns-, scahkt-, borr- och grundvatten från exploateringsarbetena för Karlastaden och Karlatornet som Serneke utför på Lindholmen i Göteborg. Utmaningarna varierar i form av olika flöden, olika typer av susp, varierande pH, lösta- och Läs mer

EU-projekt Horizon2020: Platsbesök inför uppstart av saneringsuppdrag gällande PFAS-förorenade områden

Visit at the two first #PFAS contaminated sites to be investigated and remediated by a team SCENARIOS Project EU #WP7 #Horizon2020 It was a big day today, as most of WP7 got to visit our first two sites for investigation and remediation using the most promising, #sustainable and effective PFAS sampling and #remediation technologies on the world market. First site, a near city closed Läs mer

Envytech städar upp efter Think Pink-skandalen i Botkyrka. Renar lakvatten från PFAS.

Fredagsfilmen! En naturupplevelse från Kagghamra, Botkyrka kommun där Envytech utför rening av det PFAS-förorenade lakvattnet. Vi på Envytech är jättestolta över att ha blivit utvalda att utföra detta uppdrag som har sin början i en brand i en avfallshög i #Kagghamra i Botkyrka kommun december 2020. Avfallshögen är sedan i februari helt täckt med sand och ingen rök syns Läs mer

Envytech vinner uppdrag för vattenrening vid järnvägsprojektet HS2 i England

Ett skepp kommer lastat! Den här gången med 2 st ”Envytech linor”,och destination är inget mindre projekt än #HS2 UK 🇬🇧🚄 Vi är superstolta att kunna hjälpa våra bästisar Cornelsen Ltd. med Matt Ingram i spetsen med utrustning för effektiv sedimentrening vid arbeten vid sk.HS2 – High Speed 2 – som är ett höghastighetsspår som skall gå mellan London och Wigan.Från Läs mer

Envytech utökar sin flotta med SAFF-anläggningar för behandling av PFAS-förorenade vatten

Friday – and what better day to present our newest, soon to arrive #SAFF systems for treatment of ANY #PFAS contaminated waters It’s a mighty view, our Surface Active Foam Fractionation plants from OPEC Systems – Environmental Engineering Solutions, all lined up as they were about to set sail for Sweden. Estimated time of arrival is by the end of Läs mer

Envytech får utökat uppdrag att rena vatten vid Skanskas arbeten i Barkarby, Stockholm

Stor dag! Envytech etablerar och utökar till 2 riktigt häftiga anläggningar för Skanska i Barkarby. Envytech har under 3 års tid renat vatten förorenat med metaller, PFAS och suspenderat material, vid Skanskas arbeten i Barkarby. Nu är den aktuella etappen slut, men samtidigt startar man upp två nya. En i söder och en norr. Den Läs mer

Envytech vinner vattenreningsuppdrag för renovering av Tingstadstunneln i Göteborg

Glada nyheter: Envytech tilldelas uppdraget för vattenrening vid planerad renovering av Tingstadstunneln. Ja, det här uppdraget kände vi stor prestige inför. Anrika Tingstadstunneln i Göteborg ska renoveras av Trafikverket och Peab genom bland annat omfattande vattenbilningsarbeten, en aktivitet som kommer producera kraftigt partikelbelastat vatten. Flödena som skall hanteras omfattar 40-60 m3/h, och kraven på partiklar Läs mer