Spetskompetens inom miljö och teknik!

Vi erbjuder spetskompetens inom behandlingstekniker för förorenad mark och vatten samt oexploderad ammunition (OXA). Vi erbjuder helhetslösningar eller enskilda delar och kan ansvara för allt från projektering till myndighetskontakter, provtagning och slutrapportering. Envytech har som målsättning att kunna erbjuda de senaste och mest effektiva behandlingsteknikerna på världsmarknaden. Detta har gett oss en helt unik verktygslåda, bl.a. omfattande en av Sveriges största, men framförallt modernaste, flotta av vattenreningsanläggningar samt unika tekniker för behandling av PFAS-förorenade vatten och jordar.

Behandling av PFAS-förorenade vatten och jordar

Envytech utför sanering och stabilisering av PFAS-förorenade massor genom inblandning av behandlingsmedlet Rembind (Ziltek) samt erbjuder moderna lättskötta filteranläggningar för rening av vatten förorenat med PFAS.

Säkerhetslösningar – fordonshinder och oexploderad ammunition (OXA)

Envytech erbjuder tillsammans med det danska säkerhetsföretaget Damasec Physcial Protection säkerhetslösningar för byggnader och utomhusmiljöer samt totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden.

Vattenrening

Vi har lång erfarenhet av vattenreningsprojekt och kan erbjuda expertrådgivning för alla typer vatten. Våra vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda.

Uthyrning av reningssystem för vatten

EnvyTech erbjuder moderna och mobila reningssystem som kan anpassas efter alla platsspecifika utmaningar. Vi hjälper till att kartlägga era behov och tar ansvar för både etablering, driftsättning, löpande service och kontrollprovtagningar samt avetablering. Vi kan även ansvara för anmälningar, rapportering och kontakt med myndigheter. För rening av partiklar och suspenderat material erbjuder vi samtliga tekniker på marknaden inkl. system för flockning/fällning, sedimenteringscontainers och lameller. Vi utför automatiserad pH-justering med flera tekniker och för vatten med föroreningar erbjuder vi smidiga filterlösningar. Vi tar alla typer av uppdrag, från stora infrastrukturprojekt till rening av lakvatten och mindre schaktprojekt.