Spetskompetens inom miljö och teknik!

Vi erbjuder spetskompetens inom behandlingstekniker för förorenad mark och vatten samt oexploderad ammunition (OXA). Vi erbjuder helhetslösningar eller enskilda delar och kan ansvara för allt från projektering till myndighetskontakter, provtagning och slutrapportering. Envytech har som målsättning att kunna erbjuda de senaste och mest effektiva behandlingsteknikerna på världsmarknaden. Detta har gett oss en helt unik verktygslåda, bl.a. omfattande en av Sveriges största, men framförallt modernaste, flotta av vattenreningsanläggningar samt unika tekniker för behandling av PFAS-förorenade vatten och jordar.

Uthyrning av reningssystem för vatten

EnvyTech erbjuder moderna och mobila reningssystem som kan anpassas efter alla platsspecifika utmaningar. Vi hjälper till att kartlägga era behov och tar ansvar för både etablering, driftsättning, löpande service och kontrollprovtagningar samt avetablering. Vi kan även ansvara för anmälningar, rapportering och kontakt med myndigheter. För rening av partiklar och suspenderat material erbjuder vi samtliga tekniker på marknaden inkl. system för flockning/fällning, sedimenteringscontainers och lameller. Vi utför automatiserad pH-justering med flera tekniker och för vatten med föroreningar erbjuder vi smidiga filterlösningar. Vi tar alla typer av uppdrag, från stora infrastrukturprojekt till rening av lakvatten och mindre schaktprojekt.