Spetskompetens inom miljö och teknik!

Vi erbjuder spetskompetens inom behandlingstekniker för förorenad mark, vattenrening och lösningar för områden förorenade med oexploderad ammunition (OXA). Vi erbjuder även totalåtagande av saneringsprojekt och utför alla delar från myndighetskontakter, riskbedömning, markundersökningar, provtagningar, klassningsplaner, saneringsarbeten, flödeslogistik samt slutdokumentation till både kund och myndigheter.

Uthyrning av reningssystem för vatten

EnvyTech erbjuder moderna och mobila reningssystem som kan anpassas efter era platsspecifika utmaningar. Vi hjälper till att kartlägga era behov och tar ansvar för både etablering och avetablering samt utför service och driftkontroller. För rening av schakt- och grundvatten från suspenderat material erbjuder vi sedimentavskiljare/lamellavskiljare av typen Siltbuster. För vatten med föroreningar erbjuder vi smidiga filtercontainers. Alla våra filtercontainers är vintersäkrade och filtermaterialet kan anpassas till alla typer av föroreningar.