Tjänster

Envytech erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom sanering, vattenrening, masshantering och röjningsprojekt. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Behandling av PFAS-förorenade vatten och jordar

Envytech utför sanering och stabilisering av PFAS-förorenade massor genom inblandning av behandlingsmedlet Rembind (Ziltek). Stabiliseringen innebär att man minimerar lakegenskaperna för PFAS och massorna kan därmed deponeras som övriga förorenade massor utan ytterligare skyddsåtgärder. För PFAS-förorenat vatten använder Envytech sig av ett mobilt containersystem, som utnyttjar PFAS-föreningars fysiokemiska benägenhet att fästa vid fina luftbubblor (SAFF). När bubblorna stiger är de exceptionellt effektiva för att samla PFAS-föroreningar som är löst bundna till vattenmolekylerna.

Läs mer om vår hållbara reningsteknik SAFF (OPEC) för PFAS-ämnen
Besök OPECs hemsida för mer information om SAFF
Läs mer om Rembind

Säkerhetslösningar – fordonshinder och oexploderad ammunition (OXA)

Envytech erbjuder tillsammans med det danska säkerhetsföretaget Damasec Physcial Protection säkerhetslösningar för byggnader och utomhusmiljöer samt totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden. Vi erbjuder allt från tillfälliga mobila fordonshinder till permanenta lösningar för både offentliga ytor och byggnader. Sedan november 2020 är vi godkända leverantörer till svenska SKRs ramavtal för fordonshinder i offentliga utomhusmiljöer. För f.d. skjutfältsområden utför vi allt från kartläggning och miljöprovtagning till röjning och sanering av OXA och miljöföroreningar. Alla projekt skräddarsys och resulterar i restriktionslös mark. Vi innehar tillstånd från sprängämnesinspektionen (MSB) och räddningstjänsten samt har försäkringar som täcker våra kunder så väl som oss själva, vilket är ett måste vid denna typen av arbeten.

För mer information om våra produkter och lösningar, se Damasecs hemsida
För exempel på våra tjänster, läs gärna vår fallstudie om det uppskattade upplägget till Malmö julmarkan 2018.
Läs mer om risker och problematiken med OXA

Vattenrening

Vi har lång erfarenhet av vattenreningsprojekt och kan erbjuda expertrådgivning för alla typer vatten. Våra moderna och lättanvända vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda.

Vi erbjuder moderna lättskötta filteranläggningar för rening av vatten förorenat med PFAS, organiska föroreningar så som klorerade lösningsmedel och olja samt tungmetaller inklusive kvicksilver och cyanid. För partikelavskiljning och rening av partikelbundna föroreningar erbjuder vi effektiva lösningar omfattande fällning/flockning, pH-justering samt sedimentering. Vi klarar alla typer av flöden, från låga till de större än 100 m3/h.

Läs mer om vattenrening

Totalåtaganden för förorenade områden och fastigheter

EnvyTech har mångårig erfarenhet av samtliga behandlingstekniker på marknaden, såväl traditionella lösningar som schakt, sortering, krossning och vattenrening, som innovativa lösningar med behandling in-situ (på plats). Vi hanterar allt från myndighetskontakter, åtgärdsutredningar och utförande av sanering till återställande och överlämnande av mark godkänd för planerat ändamål.

Avsättning av förorenade massor

EnvyTech erbjuder möjlighet till förmånliga avsättningar för förorenat material i hela Sverige och erbjuder även mottagning av massor vid egen anläggning strax utanför Göteborg. För mer information kontakta någon av våra projektledare.