Spetskompetens inom miljö och teknik!


Envytech tillhandahåller en av Nordens största, men framförallt modernaste, flottor av mobila vattenreningsanläggningar. Vi renar alla typer av vatten och föroreningar, men är världsledande på att rena PFAS-förorenat vatten och har utfört de första stabiliseringsprojekten i Europa av PFAS-förorenade jordar.

  1. Reningstekniker för PFAS-förorenade jordar

    Envytech utför sanering och stabilisering av PFAS-förorenade jordar genom inblandning av behandlingsmedlet Rembind (Rembind PTY LTD). Genom att Stabilisera PFAS-förorenade jordmassor med Rembind minimerar man massornas lakegenskaper med upp till 99,9%.

  2. Vattenrening

    Vi har lång erfarenhet av vattenreningsprojekt och kan erbjuda expertrådgivning för alla typer vatten. Våra vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda.

  3. Säkerhetslösningar – fordonshinder och oexploderad ammunition (OXA)

    Envytech erbjuder tillsammans med det danska säkerhetsföretaget Damasec Physcial Protection säkerhetslösningar för byggnader och utomhusmiljöer samt totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden.

Håll dig uppdaterad!

Läs om våra senaste nyheter i vår blogg eller på vår LinkedIn. Där skriver vi om aktuella projekt och redovisar de senaste resultaten från våra mätningar.

Envytech kommer att medverka på IFAT i München 13–17 maj


Vi träffas i vår monter 522, hall A2, där vårt team presenterar vårt kompletta utbud av tjänster för PFAS-problematik. Vi erbjuder de mest effektiva lösningarna på världsmarknaden för PFAS-förorenat vatten, PFAS-förorenad jord samt PFAS-förorenade ytor och system. Vi erbjuder hjälp i alla steg av processen, från design av kompletta system, etablering, drift, service och uppföljning.