Gasklockan 2 Örebro


Kund: BJC Group

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: Totalentreprenad omfattande en inledande och uppföljande markmiljöundersökning för verifiering och avgränsning av dokumenterad föroreningsutredning. I nästa steg utfördes rivning av 8000 m² byggnad med källare. Saneringsarbetena omfattade ca 30 000 ton metall och petroleumförorenade jordmassor, miljökontroll, framschaktning och kartläggning av VA, sortering och inmätning. Då schakt utfördes under grundvattennivån, utfördes vattenrening med mobila vattenreningsverk utrustade med flera typer av filtermassor för att klara de olika föroreningarna. För att minimera projektets miljöpåverkan sorterades alla massor samt att godkänd betong krossades och användes tillsammans med utsorterad sten som återfyllnadsmaterial. Projektet drevs i konsortier med MTIB i Skandinavien AB under 2017-2019.