Hammarby Sjöstad, Kv Påsen 11-12


Kund: Bäckströms AB

Uppdrag: Schaktsanering, utförande av georefererad klassningsplan, sammanställning resultat, rening av förorenat grund och länsvatten.

Omfattning: Bäckströms och Envytech fick i uppdrag av Ikano Bostadsproduktion att sanera den f.d. industrifastigheten Kv Påsen 11 – 12 i Hammarby sjöstad. Fastigheten var förorenad med klorerade lösningsmedel, tungmetaller och petroleumprodukter. Totalt sanerades 26 500 ton förorenad jord och uppdraget innefattande riskbedömning, myndighetskontakter, löpande miljöprovtagning, mottagning av förorenade massor, rening av förorenat grund och länsvatten samt redovisning av resultat och slutrapportering.