Limhamn


Kund: MVB Syd

Uppdrag: Vattenrening med avseende på partiklar samt klorerade lösningsmedel.

Omfattning: I ett exploateringsprojekt i Limhamn utförde byggentreprenören grundvattensänkning i kalkberget. Då förhöjda halter klorerade lösningsmedel påvisats (ca 30ug/l), behövde grundvattenrening utföras i en av de borrade brunnarna. Då projektet krävde en flödeskapacitet upp till 30 m3/h. Envytechs lösning kunde etableras på mindre än 3 dagar vilket medförde att grundvattensänkningen och bygget kunde fortsätta enligt plan med minimalt stillestånd.