Louddens energihamn, Stockholm


Kund: OKQ8 / Petrolia

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: Totalentreprenad omfattande rivning av cisterner, rörsystem, smöroljefabrik, kontor/lagerbyggnader m.m. Rivningen uppföljs av en marksanering omfattande 60 000 ton metall och petroleumförorenade jordmassor, sortering och inmätning. Då schakt utförs under grundvattennivån, utförs vattenrening med mobila vattenreningsverk utrustade med flera typer av filtermassor för att klara de olika föroreningarna. För att minimera projektets miljöpåverkan sorterades alla massor på tätgjord masshanteringsyta samt att godkänd betong krossades och användes tillsammans med utsorterad sten som återfyllnadsmaterial. Vattenreningsverket nyttjades även för att rena lakvatten masshanteringsytan. Projektet startade i maj 2020 och beräknas pågå till juni 2021.