Markaryd


Kund: Proton Finishing Group AB

Uppdrag: Sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri

Omfattning: Envytech utförde sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri. Jord och grundvattenvatten omfattade PFAS, cyanid, krom, nickel, en kombination som utmanar vid behandling av jord och vatten. Jordmassorna innehållande 3-1000 ug/kg PFOS stabiliserades och lakegenskaperna reducerade med ca 96-99% och deponeras på HMAB-Vankiva. I det aktuella projektet låg fokus på bäddtid/kontakttid och inte flöde. Rening gjordes i flera steg med fokus på partikelavskiljning genom sedimentation och avskiljning. I dagsläget har ca 2000 ton PFAS-massor, 900 kg PFAS-förorenad betong samt 1000 ton IFA-massor behandlats och deponerats. För mer information om projektet, kontakta någon av våra projektledare.