Ramavtal OXA, Fortifikationsverket


Kund: Fortifikationsverket

Uppdrag: Sökning och röjning av oexploderad ammunition (OXA) inom f.d. skjutsältsområden.

Omfattning: Sökning och röjning av ev. OXA måste utföras i de fall exploatering skall ske av områden, som tidigare varit övnings- och skjutfält. Envytech och Damasec har tillsammans utfört 16 sök- och röjningsarbeten inom f.d. skjutfältsområden. Envytech/Damasec var det enda företaget som godkändes i Fortifikationsverkets praktiska utvärderingstest 2017. Vi är även det enda företaget som erbjuder både manuell och maskinell sökning med integrerad GPS-loggning, vilket möjliggör att vi kan kvalitetssäkra varje steg i processen. Vi har nu ingått ramavtal med Fortifikationsverket och kommer under en period av 2-4 år att utföra uppdrag löpande för att möjliggöra vidare exploatering av f.d. skjutfältsområden.