Tjänster


Envytech erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom sanering, vattenrening, masshantering och röjningsprojekt. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners.

 1. Vattenrening

  Vi har lång erfarenhet av vattenreningsprojekt och kan erbjuda expertrådgivning för alla typer vatten. Våra moderna och lättanvända vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda. Vi erbjuder moderna lättskötta filteranläggningar för rening av vatten förorenat med PFAS, organiska föroreningar så som klorerade lösningsmedel och olja samt tungmetaller inklusive kvicksilver och cyanid. För partikelavskiljning och rening av partikelbundna föroreningar erbjuder vi effektiva lösningar omfattande fällning/flockning, pH-justering samt sedimentering. Vi klarar alla typer av flöden, från låga till de större än 100 m3/h.

 2. Reningstekniker för PFAS-förorenat vatten

  Envytech besitter spetskompetens inom reningstekniker för PFAS-förorenat vatten. Vi erbjuder som enda leverantör i Europa den nya tekniken SAFF® – Surface Active Foam Fractionation. Reningstekniken som förenklat innebär att luftbubb­lor passerar genom enheter med förorenat vatten, vilket leder till att PFAS-ämnena stiger till ytan i form av ett skum, som avskiljs från vattnet genom separation av skum och vattenfas. Det avlägsnade och insamlade skummet koncentreras sedan med hjälp av vakuum, och kvar blir endast ett högkoncentrat av ren PFAS. Inga tillsatser sker i processen. Avfallet består endast av ren PFAS i mycket små volymer, mindre än 10 liter per 10 000 m3 behandlat vatten.

 3. Reningstekniker för PFAS-förorenade jordar

  Envytech utför sanering och stabilisering av PFAS-förorenade jordar genom inblandning av behandlingsmedlet Rembind®. Genom att Stabilisera PFAS-förorenade jordmassor med Rembind minimerar man massornas lakegenskaper med upp till 99,9%, vilket innebär att de kan deponeras som inerta massor alternativt lämnas kvar på plats. Vi har produkt i lager och kan utföra stabilisering, leverera produkten samt guida er i utförandet. Vi utför även stabiliseringsförsök på lab (Eurofins) för att dimensionera och påvisa funktion för just era jordar och föroreningar.

 4. Totalåtaganden för förorenade områden och fastigheter

  Envytech har mångårig erfarenhet av samtliga behandlingstekniker på marknaden, såväl traditionella lösningar som schakt, sortering, krossning och vattenrening, som innovativa lösningar med behandling in-situ (på plats). Vi hanterar allt från myndighetskontakter, åtgärdsutredningar och utförande av sanering till återställande och överlämnande av mark godkänd för planerat ändamål.

 5. Säkerhetslösningar – fordonshinder och oexploderad ammunition (OXA)

  Envytech erbjuder tillsammans med det danska säkerhetsföretaget Damasec Physcial Protection säkerhetslösningar för byggnader och utomhusmiljöer samt totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden. Vi erbjuder allt från tillfälliga mobila fordonshinder till permanenta lösningar för både offentliga ytor och byggnader. För f.d. skjutfältsområden utför vi allt från kartläggning och miljöprovtagning till röjning och sanering av OXA och miljöföroreningar.