Zakrisdal Z47


Kund: Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Uppdrag: Projektering, pilot- och fullskaleprojekt omfattande direktinjektering för stimulerad biologisk reduktiv deklorering av TRI-kloreten.

Omfattning: Geo och Envytech har på uppdrag av SGU projekterat och utfört pilottest samt en injektering i full skala. Behandlingen omfattande stimulerad biologisk reduktiv deklorering av TRI-kloreten. Den aktuella geologin omfattades av tätare lermaterial. Vid utförande av injekteringsarbetena användes tre borriggar utrustade med loggningsutrustning för automatisk loggning av djup (m), spoltryck (mPa), hydraultryck (mPa), flöde (l/min), injekterade mängder (l) och kraft (kN). Vald injekteringsmetod omfattande s.k. ”bottom up” injektering, vilket innebär att man startar med att injektera på den djupaste nivån och går uppåt. Totalt injekterades 1 564 liter 3DMe i 51 punkter, vilket svarar till 21 688 liter färdigblandad produkt. I genomsnitt injekterades 416 liter vätska per punkt, vilket omfattar 29,9 liter 3DMe.