Malmökontorets första projekt klart. Rening av komplext pannvatten förorenat med PAH:er, oljor, PCB och metaller

Ja nu är de igång på riktigt, Envytech Malmö, under ledning av Michelle Nilsson. Och vilket fint projekt det blev. Kunden Dalshult Industri & Entreprenad AB  är jättenöjd och konsulten från Kodeda Konsulter AB, ansvarig för provtagning och myndighetskontakter, likaså. Och det pratas redan framtida samarbeten. Michelle höll heller inte tillbaka på de fina orden över hur kunden medverkat till det lyckade resultatet. Det är sådana här samarbeten som vi brinner för.

Projektet omfattar #vatten i två kulvertar i en källaren på ett gammalt mejeri, varav den ena är en panncentral. Reningsanläggningen omfattade ett Kemskåp för flödespropportionerlig tillsats av fällning och flockningskem, mixer och en lamellavskiljare där partiklar och susp fälls ut. En 38 m3 sedimenteringscontainer tar hand om ev restflockar och fungerar även som pumpcontainer. Vattnet pumpas härifrån till en filtercontainer med tre filterbehållare, där vi för det aktuella vattnet använder mineralmedia för effektiv putsning av finpartiklar – sand är från dåtiden. Nästa filtersteg omfattar aktivt kol och vi avslutar med jonbytare.

Med denna uppställning renar vi samtliga kontrollerade parametrar, #aromater, #alifater, #BTEX, #PAH, #PCB, #metaller och susp ner under aktuella riktvärden.

Vi renar med ett flöde av ca 5m3/h. Utsläpp påbörjades 13/4 i samråd med ledningsägaren NSVA

För mer information om våra möjligheter i Malmö – ja de är ju samma som i övriga Sverige, men presenteras lokalt av Michelle Nilsson . Det går såklart även bra att kontakta vem som av våra duktiga projektledare. Men för skånsk dialekt gäller Michelle 😎