Filter

 1. Hagalund Depå

  Uppdrag: Projektering, förutsättningskontroll, pump and treat och in situ‐sanering omfattande direktinjektering för stimulerad biologisk nedbrytning.

 2. Swedavia

  Uppdrag: Rening av PFAS-förorenat vatten från en uppsamlingsdam inom området för Arlanda flygplats i fullskalig SAFF-anläggning.

 3. Telge Återvinning

  Uppdrag: Rening av PFAS-förorenat lakvatten från återvinningsanläggning med Surface Active Foam Fractionation (SAFF)

 4. Louddens energihamn, Stockholm

  Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

 5. Alvesta

  Uppdrag: Vattenrening med avseende på metaller, dioxiner, pesticider och PFAS från nedlagd träimpregneringsverksamhet.

 6. E2 Avloppstunnel

  Uppdrag: Vattenrening med avseende på minimering av partiklar samt pH-justering enligt aktuella utsläppskrav.

 7. Rening av processvatten från industri

  Uppdrag: Partikelavskiljning samt rening av löst kvicksilver.

 8. Zakrisdal Z47

  Uppdrag: Projektering, pilot- och fullskaleprojekt omfattande direktinjektering för stimulerad biologisk reduktiv deklorering av TRI-kloreten.

 9. Markaryd

  Uppdrag: Sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri

 10. Limhamn

  Uppdrag: Vattenrening med avseende på partiklar samt klorerade lösningsmedel.

 11. Ramavtal OXA, Fortifikationsverket

  Uppdrag: Sökning och röjning av oexploderad ammunition (OXA) inom f.d. skjutsältsområden.

 12. Gasklockan 2 Örebro

  Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

 13. Hammarby Sjöstad, Kv Påsen 11-12

  Uppdrag: Schaktsanering, utförande av georefererad klassningsplan, sammanställning resultat, rening av förorenat grund och länsvatten.