Envytech Solutions


Envytech startades i november 2016, med syftet att skapa ett företag med snabb och kunnig organisation och hög serviceanda. Envytech har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, men arbetar med projekt över hela Sverige. Under 2024 stärkte vi vårt erbjudande ytterligare genom förvärvet av REWALBI som har en stark position i västra Sverige inom både mobil- och permanent vattenreningsutrustning.

Att skräddarsy helhetslösningar för behandling av förorenad mark är vår specialitet. Vi erbjuder spetskompetens inom logistikoptimering, masshantering, avsättningsmöjligheter, behandlingstekniker och projektledning för saneringsprojekt. Vi hjälper även till med rådgivning, stöd och utförande för alla enskilda delar; myndighetskontakter, riskbedömning, markundersökningar, provtagningar, klassningsplaner, saneringsarbeten, flödeslogistik samt slutdokumentation till kund och myndigheter.

Med vårt breda kontaktnät och fördelaktiga avtal med leverantörer, kan vi erbjuda tekniskt och ekonomiskt mycket fördelaktiga lösningar för alla delar i en saneringsentreprenad. Vår kännedom om avsättningsmöjligheter för alla typer av avfall och föroreningsklasser i Sverige, Norden och Europa gör att vi kan erbjuda de mest ekonomiska lösningarna för masshantering åt våra kunder. Vi arbetar gärna tillsammans med våra kunder i ett upplägg där vi tar fram olika prisbilder och utförandeupplägg för samtliga moment i uppdraget. Mot bakgrund av platsspecifika utmaningar och projektets möjligheter – ekonomiska, tidsmässiga och logistiska – sätter vi ihop ett skräddarsytt upplägg.

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av projektledning, utförande av markmiljöundersökningar och saneringsentreprenader samt har spetskompetens inom behandlingstekniker för jord och grundvatten, både in-situ, on-site och off-site. Samtliga projektledare är utbildade BAS P.

Helena Hinrichsen
FORSKNINGS- & UTVECKLINGSCHEF
+46 (0)70 408 24 80
helena.hinrichsen@envytech.se

Henrik Karlgren
DRIFTCHEF / PROJEKTLEDARE
+46 (0)70 408 99 46
henrik.karlgren@envytech.se

Nicklas Lokander
REGIONALCHEF VÄST
+46 (0)72 155 92 25
nicklas.lokander@envytech.se

Henrik Lundqvist
PROJEKTLEDARE VÄST
+46 (0)73 098 22 07
henrik.lundqvist@envytech.se

Erik Löfgren
ENTREPRENADCHEF / PROJEKTLEDARE
+46 (0)70 408 24 38
erik.lofgren@envytech.se

Robin Axelson
PROJEKTLEDARE
+46 (0)70 404 99 86
robin.axelson@envytech.se

Victor Steffansson
PROJEKTLEDARE
+46 (0)70 402 81 10
victor.steffansson@envytech.se

Say Svanström
PROJEKTLEDARE
+46 (0)70 405 16 79
say.svanstrom@envytech.se

Rikard Karlsson
PROJEKTLEDARE
+46 (0)70 408 97 02
rikard.karlsson@envytech.se

Anders Holttinen
PROJEKTLEDARE
+46 (0)70 405 12 23
anders.holttinen@envytech.se

Konsulter & arbetsledare

Vi erbjuder fältpersonal med mångårig erfarenhet från både arbetsledning av komplicerade saneringsuppdrag samt utförande av miljöprovtagning av mark och grundvatten. Samtlig personal som arbetar i fält är certifierade provtagare för jord och grundvatten. De har även genomgått kursen Schakta säkert samt SPI:s säkerhetskurser för arbete på bensinstationer. Samtlig fältpersonal är utbildade BAS U.