Totalåtaganden för förorenade områden och fastigheter


Envytech har mångårig erfarenhet av samtliga behandlingstekniker på marknaden, såväl traditionella lösningar som schakt, sortering, krossning och vattenrening, som innovativa lösningar med behandling in-situ (på plats). Vi hanterar allt från myndighetskontakter, åtgärdsutredningar och utförande av sanering till återställande och överlämnande av mark godkänd för planerat ändamål.

Vi på Envytech erbjuder ett helhetskoncept, där vi kan ansvara för allt från anmälningar till myndigheter och löpande myndighetskontakter, till service, provtagning, analyser och slutrapportering. Det ger oss 100% koll på gällande riktvärden och möjliga recipienter, något som tillsammans med en klar förståelse av utmaningen gör att vi kan projektera rätt lösning till rätt pris. För att säkerställa kvaliteten i våra projekt är personalen certifierad för miljöprovtagning för jord och vatten och våra kvalitets- och miljöledningssystem är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:15.