Treatmentcenter


Treatmentcenter i Gunnilse är vår mottagningsanläggning för omhändertagande av förorenat vatten och slam från dagvattenledningar, oljeavskiljare, tvätthallar och annan industri.

Slam och föroreningar i vatten från industriprocesser innehåller ofta metaller eller organiska föreningar som bör tas ur kretsloppet. Genom att separera föroreningarna från vattnet möjliggör vi en miljöriktig återvinning av materialet. Beroende på materialets klassificering och typ av föroreningar släpps vattnet ut till recipient eller transporteras vidare för ytterligare behandling.

Allt material analyseras för att säkerställa rätt behandlingsmetod, kostnadseffektivitet, säkerhet och den miljömässigt bästa hantering.

Praktisk information

Öppettider:
Mån-tor 07-16
Fre 07-15

Adress:
Äsperedsgatan 10
424 57 Gunnilse

Telefon:
031-333 19 10

Pelle Fjälling
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
+46 (0)70 239 82 06

Fadi Saliba
FÖRSÄLJNING
+46 (0)76 125 06 98