Tight Tech Tuesday presents: A north of the wall, mid winter, in-situ treatment to stop spreading of petroleum hydrocarbons

hello

Forget your Goretex jacket and leather gloves. Think John Snow outfit, in Game of Thrones. Because that is what our in-situ team had to experience while installing an in-situ barrier to prevent spreading of a petroleum contamination in Unbyn, Boden Council, North Sweden in December 2023.

Yes, we know, it’s madness performing in-situ works using liquids in this region at this time of year. But when a client is in need, we rise to the challenge.

And as the temperature dropped below -20 degree C, the team steamed on, 3 drilling rigs working parallel to make it before the project deadline.

In a period of 3 weeks, we managed to inject a total of 67 500 litres of ORC Advanced and Petrofix by REGENESIS Remediation Solutions , in no less then 72 injection points. By doing so, we created a barrier preventing / stopping the spreading of petroleum contamination from the site.

As the client runs an active petrol station at the site, meeting the EPA initial demands of full-scale remediation, would not only have cost a lot of money, but would possibly be made in vain. This as an active site always poses the risk of suffering from leaking of contaminants. Instead, we helped the client re-negotiate the demands, and to install a barrier, keeping any ongoing or future contamination within the site. A smart, tight, and effective solution. Just the way we like it. And a big high 5 and job very well done to the whole team 👌👊👏

For detailed information on the project, our in situ treatment options or how we can help with communication with EPAs, please contact our project manager and CCO in-situ Say Svanström

Gamla ”Armageddon”-gänget i unikt samarbete vinner ramavtal för OKQ8!

hello

För ca 15 år sedan startade OKQ8 projektet Dalmatiner. 101 bensinstationer skulle avvecklas, rivas och saneras. Ett projekt som pågick under ca 5 års tid. Under denna period var många av Envytechs nu seniora medarbetare nya i gemet, och la grunden för sin karriär genom att jobba som provtagare, tekniker, projektledare, allt i allo… ja som det går till i verkligen. Detsamma gällde för Christian Lindmark och Andreas Knutsson, som gjorde samma sak fast på konkurrerande företag.  Och så idag, upprepar sig historien, fast nu som ett gemensamt samarbete där Envytech, Viken miljökonsult AB och KA Byggkonsult vinner OKQ8 ramavtal – där OKQ8 ställer upp med samma ansvarig personal som förr.
Alltså HUR KUL! Vissa saker kanske var bättre förr, men det här teamet har mer erfarenhet, kunskap och tekniker än någonsin.

Så grattis till alla oss. Och grattis OKQ8. Enligt oss har ni gjort ett grymt bra val 🙂😎

Dags för slutprovtagning på Hagalunds Bangård där vi utfört en av Europas störta in-situ saneringar

hello

Ja så var det dags för slutprovtagning av en av Europas största biologiska in-situ saneringar.

Envytech har på uppdrag av Jernhusen AB utfört in-situ sanering av petroleumprodukter inom Hagalunds bangård – norra Europas största aktiva bangård.

Inom bangården, som har en yta av ca 7580 m2 samt en volym ca 30 000 m3 (en ökning i jämförelse med FFU med 67%) har det utförts 3372 injekteringspunkter samt ytterligare 106 punkter vilka omfattar installation av permeabla kolbarriärer för minimering/eliminering av spridning av kvarvarande föroreningar in i området från intilliggande område. Totalt har därmed inte mindre än 3478 st injekteringspunkter utförts.

I dessa punkter har det injekterats ca 41 000 kg Petrofix, 60 000 kg ORC och ca 150 000 kg Regenox. En total volym av: 2 214 777 liter.

Samtliga produkter är framtagna och levererade av REGENESIS Remediation Solutions – Europe , och designen av utförda arbeten är gjord i tätt samarbete med Regenesis designexpert Jack Shore

Utöver detta så har vi utfört Vakuumextraktion i 28 extraktionsbrunnar och samlat upp och avlägsnat 40,14 ton fri fas produkt, som enligt FFU inte skulle finnas.

Arbetena startade vintern 2019. För att möjliggöra uppföljning av saneringen installerades 75 provtagningspunkter, vilka har kontrollprovtagits i sex omgångar under ett år.

Och resultatet?! Mätbara åtgärdsmål för grundvatten uppnådda i samtliga områden, förutom i det norra området där fri fas funnits, och förhöjda kvarvarande halter var därmed väntade då lösningen ej designats för sådana halter. I dessa områden kan därför en extra injiceringsomgång behövas, vilket man flaggade för när fri fas förorening påvisades.

Så helt enligt plan med andra ord 🤟😎👌

En stor eloge till vår duktiga in-situ specialist och projektledare Say Svanström som tillsammans med teamet tagit projektet från start till mål. Så snyggt och proffsigt. Hatten av 🎩!

För mer info om både projektet och våra tekniker och möjligheter, kontakta gärna Say eller någon av våra andra projektledare.