Hagalund Depå


Kund: Jernhusen Verkstäder AB

Uppdrag: Projektering, förutsättningskontroll, pump and treat och in situ‐sanering omfattande direktinjektering för stimulerad biologisk nedbrytning.

Omfattning: Totalentreprenad omfattande efterbehandling av petroleumföroreningar i jord och grundvatten inom norra Europas största underhållsdepå. Inför in situ-saneringen utfördes en förundersökning för att avgränsa påträffad förorening i djup och bredd, vilket resulterade i en förorenad volym omfattande 30 031,6 m3. Vid förundersökningen påträffade även fri fas-petroleumprodukt vilket hanterade genom Multifasextraktion med tillhörande vattenreningssteg. Totalt har 40,14 ton produkt avlägsnas och 496,8 m3 vatten renats i vattenreningsanläggningen.

Bilderna visar injekteringsarbeten inom lokbangården.

Övriga olje-föroreningar behandlades in situ genom direktinjektering av behandlingsprodukterna RegenOx part A, RegenOx part B och ORC Advanced. För att förhindra återkontaminering av sanerade områden installerades vertikala och horisontella barriärer genom direktinjektering av PetroFix. Totalt utfördes injektering i 3 279 punkter och en total volym av 2 184 m3 behandlingsvätska injekterades i marken. Projektet startades i november 2019 och är nu i avslutningsfasen.