Korsör, Danmark


Uppdrag: Hållbart avlägsnande av PFAS med både lång och kort kedja med hjälp av SAFF

Omfattning: Första SAFF-projektet i Danmark för att behandla PFAS-förorenat vatten vid Korsör brandbekämpningsskola. Beställningen av SAFF är en del av Horizon2020 SCENARIOS Project EU. Ett projekt där EU har beviljat tre team för att utvärdera ”allt” när det gäller hur PFAS tar sig ut i miljön, transportvägar, toxicitet, effekt på miljö och människors hälsa och mycket mer, samt utvärdering av hållbara och ekonomiska sanerings- och destruktionsmetoder. I korthet beskrivs projektet som att EU:s vill vara bäst i världen på PFAS. Envytech Solutions AB är en viktig del av projektet, då vi både levererar SAFF-tekniken, skapad av EPOC Enviro, samt sköter rollen som teamledare för Work packages 7 – Sanering.

SAFF-metoden kräver inga förbrukningsmaterial som filtermedia eller kemikalier, och tar bort upp till 99,9% av PFAS6-föreningar, såväl som vissa kortkedjiga föreningar. Men eftersom forskning av bioteknikföretaget, och Envytech-partner, Allonnia visar potentialen hos tillsatser för att ytterligare förbättra reningsseffektiviteten för kortkedjiga PFAS med SAFF, kommer vi att testa olika tillsatser och undersöka deras potential.

På plats finns en SAFF20 med reningskapacitet på 7–12 m3/h, beroende på vattnet. SAFF20 har kapacitet att utföra två koncentrationssteg (upp till 500 000 gånger), vilket ger minimalt med avfall, med endast 0,7 kwh/m3 behandlat vatten. En skillnad mot SAFF40, som kan uppnå koncentrationsfaktorer på upp till 2,5 M gånger. Enheten kommer att finnas på plats till juli 2024.

Följ oss på LinkedIn eller kontakta oss för information om SAFF20.