Mälarenergi


Kund: Mälarenergi

Uppdrag: Rening av vatten från uppsamlingsdamm för ytvatten med hjälp av pre-media filter

Omfattning: Vi har en ny kompakt och effektiv pre-media filterbehandling, som är både vatten-, såväl som servicebesparande. Reningen är gjord på vatten som kommer från en uppsamlingsdamm för ytvatten och som innehåller suspenderade partiklar, organiska ämnen, metaller och lösta PAH.

Det inkommande vattnet passerar genom en partikelfiltreringsenhet som automatiskt återspolar sig själv varannan timme. Vattnet som behövs för att bakskölja det täta filtret är minimalt på grund av en smart uppfinning, och spolningen är helt automatiserad, ingen servicepersonal behövs. Det partikelfria vattnet leds sedan genom ett aktivt kolfilter för avlägsnande av PAH och organiska ämnen, innan det går in i ett jonbytarfilter för avlägsnande av lösta metaller.

Denna lösning har överträffat vårt tidigare SS-borttagningsförsök genom flockning och utfällning följt av ett glasfiltermedium, då vattnet skiftade för ofta för att detta skulle vara en lämplig lösning. Oväntat klurigt vatten som rensats under utsläppskriterierna.

För mer info om projektet och våra lösningar, vänligen kontakta projektledare Robin Axelson.