Rening av processvatten från industri


Kund: Kemikalieindustri

Uppdrag: Partikelavskiljning samt rening av löst kvicksilver.

Omfattning: Envytech utför sedan sommaren 2018 rening av processvatten från en kemisk industri i Västra Götaland. Utmaningarna omfattar rening av partiklar/susp. samt löst kvicksilver. Partikel/flockrening utförs med hjälp av en lamellavskiljare. För rening av kvicksilver har en mobil filteranläggning med möjlighet för både jonbytarfilter och kolfilter installerats. Vårt åtagande omfattar även löpande rådgivning. Aktuella lösningar har lett till att industrin sedan installationen uppfyllt sina utsläppskrav, något som var ett akut problem när Envytech kontaktades.