Effektiv och kompakt rening av borrkaxvatten från pariklar och PFAS

Det som göms i snö – eller under en presenning är en sjukt kompakt reningsanläggning för borrkax med #PFAS

Ja vi vet. Lite granna en parkeringscamping looken, men det är ju insidan som räknas.

Det dignar av bilder på ”reningsanläggningar” för #borrkax och sediment med ett fotavtryck som kinesiska muren på LinkedIn. Javisst, man kan ställa upp mil med container, men det är både opraktiskt, skapar mängder med slam i olika steg, har begränsad funktion och kostar, jag lovar, mer än det behöver göra.

I det här projektet renar vi utmanande borrkax med PFAS föroreningar upp till 10-12 m3/h på en yta 6×10 m. Och då har vi spridit ut oss. Och det är teknik som är skräddarsydd för ändamålet. Här kör vi fällning, flockning, flödesproportionerlig tillsats, mixer och lamell i EN integrerad kompakt enhet, en container för slam och ett kolfilter. Så effektivt, så rätt.