Envytech vinner vattenreningsuppdrag för renovering av Tingstadstunneln i Göteborg

Glada nyheter: Envytech tilldelas uppdraget för vattenrening vid planerad renovering av Tingstadstunneln.

Ja, det här uppdraget kände vi stor prestige inför. Anrika Tingstadstunneln i Göteborg ska renoveras av Trafikverket och Peab genom bland annat omfattande vattenbilningsarbeten, en aktivitet som kommer producera kraftigt partikelbelastat vatten. Flödena som skall hanteras omfattar 40-60 m3/h, och kraven på partiklar och partikelbundna föroreningar är höga.

Och precis det här älskar vi. Komplicerat, trångt, höga flöden och lika höga krav. Ett perfekt jobb för en som vi säger Herrejössesanläggning 😎. Detta då våra anläggningar har ett minimalt fotavtryck men klarar extremt svåra vatten och höga flöden.