Envytech får utökat uppdrag att rena vatten vid Skanskas arbeten i Barkarby, Stockholm

Stor dag! Envytech etablerar och utökar till 2 riktigt häftiga anläggningar för Skanska i Barkarby.

Envytech har under 3 års tid renat vatten förorenat med metaller, PFAS och suspenderat material, vid Skanskas arbeten i Barkarby. Nu är den aktuella etappen slut, men samtidigt startar man upp två nya. En i söder och en norr.

Den södra anläggningen omfattar 50m3 lagringsutrymme innan den efterföljande reningsanläggning för flöden om ca 25 m3/timme och rening för susp och metaller, och avvattningssteg för Slam.

Den norra anläggningen skall fortsatt hantera även PFAS, och där blir uppställningen således liknande vid den södra, automatiserade system för fällning, flockning och pH-ustering, avskiljning av partiklar och slam och avvattning, samt även filtersteg för rening av PFAS. Kapacitet ca 12-15 m3/tim.

2 styck Herre jösses-anläggningar, som vi på Envytech brukar säga 😎

Jäkligt spännande projekt som det får att få mer info om, och lättast får man det genom att kontakta ansvarig projektledare Henrik Karlgren.