Etablering av vår hittills största reningsanläggning för rening av vatten från tunneldrivning!

Sneak peak på pågående installationsarbeten av vårt mäktigaste reningsprojekt hittills, Högdalen arbetstunnel

Det är en mäktig anläggning som växer fram inne på YIT – Urban developer and construction company arbetsområde vid projekt Arbetstunnel #Högdalen. Anläggningen skall klar att rena vatten från borrningsarbetena i tunneln vilket kommer med en maxhastighet av 60 m3 i timmen, och som utöver partiklar och högt pH även kommer innehålla #PFAS.

Utöver de delar som brukar ingå i våra Envytech-linor” kommer den här anläggningen att mäta och logga vattnets #turbiditet och pH, omfatta kompletterande partikelrening i form av glasfiltermedia i automatiskt backspolande kolonner. Vid de tillfällen PFAS misstänks kunna förekomma dirigeras vattnet efter partikelrening till ett filtersystem med aktivt kol. Alla delar i systemet är kopplade till en PLC för enkel styrning och övervakning. Ett system som designats och arbetats fram tillsammans med Matt Ingram på Cornelsen Ltd.

Om vi kallar våra tidigare anläggningar för herrejösses, så är det här rena Star Trek. Varken vi, kunden eller de besökare som vi haft har kunnat hejda sig från att dra efter andan när de ser anläggningen växa fram. Det är som sagt en mäktig syn.

Vid intresse av att veta mer om våra lösningar för tunneldrivning, eller vill boka ett besök vid den här anläggningen, kontakta projektledare och designansvarig Victor Steffansson Det är ett projekt på 8 år, så tid finns. Och vi rekommenderar verkligen att ta chansen.