Snabb etablering av effektivt system för vattenrening för partikelförorenat vatten med högt pH

Julledigt? inte en chans när kunderna står i nöd och en effektiv kompakt reningsanläggning behöver etableras bums!

Här har vi en himmelsblå set-up designad för att effektivt ta bort suspenderad material och partiklar i flöden upp till ca 30 m3/h. Två stegs mixer med automatisk flödespropportionelig tillsats av fällningar och flockningskem, pH justering, samt en efterföljande lamellavskiljare där alla partiklar tillåts fällas ut och samlas upp. Vi finputsar ev. restflockar i en efterföljande sedimenteringscontainer. Så där ja! Då kan bygget starta!