Envytech presenterar hållbara, effektiva och ekonomiska Åtgärdsmetoder för PFAS på Danska nätverket ATVs vintermöte

Envytech är med på ATV Jord og Grundvand Vintermöte och presenterar de nya, effektiva årgärdsmetoderna för #PFAS

Medan andra företag pratar om de klassiska filterteknikerna aktivt kol och jonbytare som ”banbrytande” för PFAS förorenade vatten, utan att nämna kostnader eller avfallsproduktion, så presenterar vi de på riktigt revolutionerande åtgärdsmetoderna.

#PerfluorAd – Flockningsmedel för PFAS samt #SAFF – rening av PFAS-förorenat vatten med bara luft. Två metoder som renar PFAS-förorenade vatten – ALLA vatten, utan behov av förbehandlingar eller filtermedier, oavsett TOC, DOC, pH eller andra föroreningar.

Teknikerna renar PFAS med 6 kolatomer eller fler med >96- 99,9% och producerar minimalt med avfall, som mest 1 m3 per 40 000 m3 renat lakvatten (leachate). Metoderna renar även ca 20-60% av de kortkedjade PFAS-ämnena.

Vi presenterar även #Rembind, en stabiliseringsprodukt som används i hela världen för att minimera PFAS-lakning från jord, och som nu används av svenska Fortifikationsverket i alla deras konstruktionsprojekt inom PFAS-förorenade områden, vilket lett till att inga PFAS-förorenade massor från militära områden behöver köras på deponi.

På plats i montern på Vintermöte hittar ni våra två PFAS-experter och Envytechs ansvariga för forskning och utveckling Victor Steffansson och Helena Hinrichsen.