Snyggt och spännande projekt där vi som stolt leverantör har ansvarat för vattenrening av borrvatten från start!

Ja det är som Erik säger. Det har varit en spännande resa, och som nästan alla projekt så bjuder vatten på utmaningar i takt med att projekten når olika etapper.

I dagsläget omfattar vår anläggning partikelrening och pH justering, men då arbetena nu går in i nya faser, så håller vi tillsammans med CRTG på att utvärdera om ev. uppgraderingar skall göras för att möta kommande behov. Vi ser fram emot fortsättningen och att få jobba vidare med detta duktiga team samt att få dela med oss av resultat och lösningar även från denna etapp.