Envytech städar upp efter Think Pink-skandalen i Botkyrka. Renar lakvatten från PFAS.

Fredagsfilmen! En naturupplevelse från Kagghamra, Botkyrka kommun där Envytech utför rening av det PFAS-förorenade lakvattnet.

Vi på Envytech är jättestolta över att ha blivit utvalda att utföra detta uppdrag som har sin början i en brand i en avfallshög i #Kagghamra i Botkyrka kommun december 2020. Avfallshögen är sedan i februari helt täckt med sand och ingen rök syns längre från högen. Miljöundersökningar utförs fortfarande, och vid en provtagning i november -21 påvisades höga halter #PFAS i lakvattnet från högen vilket tar sig ut via ett dräneringsrör.

Envytech bjöds in till platsbesök, och vår Victor Steffansson designade en robust anpassad reningslösning för aktuella utmaningar.

Flödet är som sagt lågt, men suspen är väl suspenderad, så för partikelrening har vi valt vårt nya mineralfilter som har en helt fantastisk kapacitet för partikelrening jämfört med sand, och skyddar därmed efterföljande filter mycket bättre för en liten peng. Då det är PFAS i komplext vatten och låga flöden har vi valt ett aktivt kol med bra kapacitet för PFAS, två filter i serie. Allt paketerat i en mobil, vintersäkrad 20-fots container. Snyggt, effektivt och rätt.