Dags för slutprovtagning på Hagalunds Bangård där vi utfört en av Europas störta in-situ saneringar

Ja så var det dags för slutprovtagning av en av Europas största biologiska in-situ saneringar.

Envytech har på uppdrag av Jernhusen AB utfört in-situ sanering av petroleumprodukter inom Hagalunds bangård – norra Europas största aktiva bangård.

Inom bangården, som har en yta av ca 7580 m2 samt en volym ca 30 000 m3 (en ökning i jämförelse med FFU med 67%) har det utförts 3372 injekteringspunkter samt ytterligare 106 punkter vilka omfattar installation av permeabla kolbarriärer för minimering/eliminering av spridning av kvarvarande föroreningar in i området från intilliggande område. Totalt har därmed inte mindre än 3478 st injekteringspunkter utförts.

I dessa punkter har det injekterats ca 41 000 kg Petrofix, 60 000 kg ORC och ca 150 000 kg Regenox. En total volym av: 2 214 777 liter.

Samtliga produkter är framtagna och levererade av REGENESIS Remediation Solutions – Europe , och designen av utförda arbeten är gjord i tätt samarbete med Regenesis designexpert Jack Shore

Utöver detta så har vi utfört Vakuumextraktion i 28 extraktionsbrunnar och samlat upp och avlägsnat 40,14 ton fri fas produkt, som enligt FFU inte skulle finnas.

Arbetena startade vintern 2019. För att möjliggöra uppföljning av saneringen installerades 75 provtagningspunkter, vilka har kontrollprovtagits i sex omgångar under ett år.

Och resultatet?! Mätbara åtgärdsmål för grundvatten uppnådda i samtliga områden, förutom i det norra området där fri fas funnits, och förhöjda kvarvarande halter var därmed väntade då lösningen ej designats för sådana halter. I dessa områden kan därför en extra injiceringsomgång behövas, vilket man flaggade för när fri fas förorening påvisades.

Så helt enligt plan med andra ord 🤟😎👌

En stor eloge till vår duktiga in-situ specialist och projektledare Say Svanström som tillsammans med teamet tagit projektet från start till mål. Så snyggt och proffsigt. Hatten av 🎩!

För mer info om både projektet och våra tekniker och möjligheter, kontakta gärna Say eller någon av våra andra projektledare.