Då kör vi etablering av vattenrening för rätt så skitigt kulvert-”vatten”.

a tid och projekt stormar förbi när man har roligt, men här kommer lite info om en dagsaktuell etablering i Göteborg för våra duktiga kunder Janssons.
Medan Janssons river, så renar vi vattnet som står i källarplan, ledningar och kulvertar, och det där med vatten…nja. Mer Slam kanske.  Och innehållet härstammar från från en gammal färgfabrik, så det är mycket gott och blandat som skall hanteras. Men det löser vi!
Två-stegs mixer med flödesproportionerlig tillsats av kem för fällning Flockning. En fet 🙂 lamell med effektiv uppsamling för slam som pumpas med slampump till Geotub för avvattning. vattnet leds vidare för finputsa Ing av partiklar och rening av petroleumprodukter via kolfilter, och sist tar vi bort lösta metaller med jonbytarfilter.

Och Voila! krav på vattenrening uppfyllda, precis som kraven på effektiv slamavvattning 👌👌
Snyggt designat och bra planerat Say Svanström , projektledare för projektet. Och den etablering Nicklas Svensson. Som en smäck !! 👏👏

Bara för Janssons att gasa och göra det de gör bäst. Vi är redo!