Presentation av SAFF40, anläggning för PFAS-rening av lakvatten vid Avfall Sveriges konferens på Telge Återvinning i Södertälje

Trots kalla vindar så var det glada leenden när vår chef för FoU, Helena Hinrichsen , fick möjligheten att visa upp vår, och även världens första, mobila SAFF-anläggning för de ca 22 nyfikna och intresserade deponiansvariga som hade nöjet att delta i Avfall Sveriges Konferens som hölls på Tveta.

Vår SAFF40-001 som nu hunnit fylla 1 år, har renat över 100 000 m3 PFAS förorenat lakvatten med bara luft, utan andra reningssteg så som för behandling eller filtermassor.

Vår SAFF40-001 var den första mobila SAFF-anläggningen, en reningsteknik som tagits fram av OPEC Systems – Environmental Engineering Solutions / EPOC Enviro, men har nu många syskon. Dagen till ära anlände våra två nyaste anläggningar från Australien, 2 st SAFF20, en mindre variant, och familjen börjar växa sig stor. Och fler medlemmar är på väg då efterfrågan på denna teknik har kommit igång rejält. De två nykomlingarna är redan på väg ut till kunder och projekt som vi hoppas kunna visa upp här framåt.

För mer info om tekniken, tillgång till anläggningar eller övriga frågor om PFAS och reningstekniker, kontakta Helena Hinrichsen eller läs mer här på hemsidan.