Gamla ”Armageddon”-gänget i unikt samarbete vinner ramavtal för OKQ8!

För ca 15 år sedan startade OKQ8 projektet Dalmatiner. 101 bensinstationer skulle avvecklas, rivas och saneras. Ett projekt som pågick under ca 5 års tid. Under denna period var många av Envytechs nu seniora medarbetare nya i gemet, och la grunden för sin karriär genom att jobba som provtagare, tekniker, projektledare, allt i allo… ja som det går till i verkligen. Detsamma gällde för Christian Lindmark och Andreas Knutsson, som gjorde samma sak fast på konkurrerande företag.  Och så idag, upprepar sig historien, fast nu som ett gemensamt samarbete där Envytech, Viken miljökonsult AB och KA Byggkonsult vinner OKQ8 ramavtal – där OKQ8 ställer upp med samma ansvarig personal som förr.
Alltså HUR KUL! Vissa saker kanske var bättre förr, men det här teamet har mer erfarenhet, kunskap och tekniker än någonsin.

Så grattis till alla oss. Och grattis OKQ8. Enligt oss har ni gjort ett grymt bra val 🙂😎