Back to the roots! Rening av multiförorenat ”vatten” vid HTE PRODUKTION AB projekt Lilla Backa, Göteborg

Ja men det var ett tag sedan vi fick starta veckan med ett riktigt skitigt schaktvatten. Men såklart såg det inte ut som på den undre bilden från början. Nä, som så många andra gånger visade sig vattnet i början från sin bästa sida, som i den övre bilden, för att sedan övergå till ett medium som mer liknar skit än vatten.

Men vad gör det när man har en uppställning redo för det mesta, och absolut de synder som man misstänkte kunde komma fram här. Men så till lösningen: En tvåstegs mixer blandar flocknings- och fällningskem som tillsätts flödesproportionerligt för maximal effekt. Flockarna tillåts sen fällas ut i en lamellavskiljare, och slammet pumpas till geotuber för avvattning. Det nu partikelreducerade vattnet renas i nästa steg i en filtercontainer med tre seriekopplade filter. Aktiv glasmedia tar hand om ev. kvarvarande finpartiklar, aktivt kol hanterar petroleumprodukter och andra organiska föroreningar, och slutligen renas lösta metaller i ett jonbytarfilter.

Partikelreningen har en kapacitet på 25-40 m3/h, men med filterrening så är det uppehållstiden som styr, och vi klarar i den här uppställningen 8 m3/h. Snyggt, effektivt och pålitligt 👌👌👌
Och apropå det, kolla in designen på pumpgropen vi pumpar ifrån. Det går inte annat än att ge 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ till HTE för den väl utförda designen och installationen. Snacka om schyssta förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och hålla kostnaderna nere!