#SIWW – Singapore international water week, myself and Victor Steffansson are here and ready to meet!

Couldn’t be more excited as we have arrived and enjoyed the opening ceremony, and are now to mingle with the worlds water tech industry representatives. Our main aim is to gain knowledge in new technologies that can level up our constantly growing fleet of mobile water treatment systems for construction waters, leachates, soil washing reject Läs mer

Malmökontorets första projekt klart. Rening av komplext pannvatten förorenat med PAH:er, oljor, PCB och metaller

Ja nu är de igång på riktigt, Envytech Malmö, under ledning av Michelle Nilsson. Och vilket fint projekt det blev. Kunden Dalshult Industri & Entreprenad AB  är jättenöjd och konsulten från Kodeda Konsulter AB, ansvarig för provtagning och myndighetskontakter, likaså. Och det pratas redan framtida samarbeten. Michelle höll heller inte tillbaka på de fina orden Läs mer

Friday – OH MY!! 😲😲 Day at the Envytech casa. All new gear that just arrived is already leaving for new projects

Beautiful weather, beautiful gear and their presence is a ”memory blue” as we once again run out of gear until the next deliveries arrives in a couple of weeks. It’s definitely a luxury problem – but still a problem. Projects starting up next week – we kid you not 🚀🏎️💨 ➡️ The renovation of Tingstadstunneln, Gothenburg Läs mer

Tingstadstunneln ska renoveras, och vi ser fram emot att på uppdrag av Peab ställa upp en styck riktigt snygg ”Envytechlina”

Då renoveringsarbetena kommer omfatta #vattenbilning, kommer vatten från processen att omfatta partiklar, färgflagor, cementdamm, lösta metaller så som #krom6, partikelbundna metaller och petroleumprodukter. Det är ont om plats och vår s.k. Envytechlina är därför perfekt. Installationsarbetena börjar i veckan. Vi kommer så klart följa upp arbetet här med bilder och resultat. Dags att göra Göteborg Läs mer

Snyggt och spännande projekt där vi som stolt leverantör har ansvarat för vattenrening av borrvatten från start!

Ja det är som Erik säger. Det har varit en spännande resa, och som nästan alla projekt så bjuder vatten på utmaningar i takt med att projekten når olika etapper. I dagsläget omfattar vår anläggning partikelrening och pH justering, men då arbetena nu går in i nya faser, så håller vi tillsammans med CRTG på Läs mer

Evaluation of treatment recipe for de-watering activities for dredging materials!

Wow – lucky finding the right treatment design for this dredging material wasn’t as hard as reading that sentence 😅. But more seriously, we Envytech, are super proud to have been awarded the treatment works for treating de-watering water from dredging materials, for an upcoming harbour dredging project .  A project carried out later this Läs mer

Presentation av SAFF40, anläggning för PFAS-rening av lakvatten vid Avfall Sveriges konferens på Telge Återvinning i Södertälje

Trots kalla vindar så var det glada leenden när vår chef för FoU, Helena Hinrichsen , fick möjligheten att visa upp vår, och även världens första, mobila SAFF-anläggning för de ca 22 nyfikna och intresserade deponiansvariga som hade nöjet att delta i Avfall Sveriges Konferens som hölls på Tveta. Vår SAFF40-001 som nu hunnit fylla Läs mer

Då kör vi etablering av vattenrening för rätt så skitigt kulvert-”vatten”.

a tid och projekt stormar förbi när man har roligt, men här kommer lite info om en dagsaktuell etablering i Göteborg för våra duktiga kunder Janssons.Medan Janssons river, så renar vi vattnet som står i källarplan, ledningar och kulvertar, och det där med vatten…nja. Mer Slam kanske.  Och innehållet härstammar från från en gammal färgfabrik, Läs mer

Gamla ”Armageddon”-gänget i unikt samarbete vinner ramavtal för OKQ8!

För ca 15 år sedan startade OKQ8 projektet Dalmatiner. 101 bensinstationer skulle avvecklas, rivas och saneras. Ett projekt som pågick under ca 5 års tid. Under denna period var många av Envytechs nu seniora medarbetare nya i gemet, och la grunden för sin karriär genom att jobba som provtagare, tekniker, projektledare, allt i allo… ja Läs mer

Envytech and Head of R&D Helena Hinrichsen invited to speak PFAS solutions at IDA miljö seminar, Denmark

Our Helena Hinrichsen is super happy to have been invited as speaker at IDA – miljö webinar Treatment of PFOS and PFAS in soil and water. She loves when she get the chance to invite others to hers and Envytech Solutions AB’s  world of PFAS. It’s a world, just as interesting as it is dark Läs mer

Envytech to start full scale destruction of PFAS by mineralisation of SAFF concentrate for zero waste project

Looking for some excitement? How about some #destruction of PFAS creating a zero waste full scale project! Nothing including diamonds is boring, and this saying is true also for a boron doped diamond. Here a part of a Swedish developed Electrochemical Oxidation unit by Patrik Hollman och Nova Diamant AB. As seen in the post below, Läs mer

Envytech to start Spain’s first PFAS treatment Ever

And so we meet – IRL! First on site meeting, Spanish site 🇪🇸. And energy levels are as high as the PFAS concentrations 😇 What used to be the old normal is after the pandemic a luxury – Face to Face meetings with international colleagues! And suddenly the magic that only happens IRL are back, ideas flying, Läs mer